شنبه تا چهار شنبه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

021-88675694

در تمام طول مسير همراه شما حركت خواهيم كرد

توسعه کسب و کار و كمك به موفقيت شركت
پس از سرمایه گذاری و به عنوان شریک جدید شرکت، اقدام به کمک های مشاوره های مدیریتی خواهیم نمود و بدین ترتیب شرکت نوپا می تواند از تجربیات و شبکه کسب و کار حرکت اول استفاده نماید.

عقد قرارداد تزريق سرمايه
پس از انجام ممیزی های لازم عقد قرارداد نهایی صورت می پذیرد و حرکت اول اقدام به تزریق سرمایه مطابق با برنامه از پیش تعیین شده می نماید.

مذاکرات و ممیزی
در صورت تایید تهایی طرح در هیئت مدیره، طرح به مرحله مذاکرات رفته و پس از مذاکره با کارآفرین و در صورت توافق، ممیزی های مورد نیاز بر روی شرکت انجام می گیرد.

ارزیابی طرح
طرح های نوآور در اولین گام مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و نتیجه ارزیابی به کارآفرین اعلام خواهد شد. پس از تایید اولیه و تایید نهای توسط کمیته ارزیابی و هیئت مدیره، نتایج به کارآفرین اعلام خواهد شد.

حوزه سرمایه گذاری

با توجه به سیاستهای سرمایه گذاری شرکت و لزوم تمرکز بر روی فعالیتهای حوزه خاص و همچنین تاریخچه شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا، حرکت اول تمرکز خود را بر سرمايه گذاري در حوزه ICT متمركز نموده است

حوزه هاي سرمايه گذاري ما عبارتند از :

ICT

Big Data

m-Commerce

Core Telecom

Software as a Service

m-Health

بيشتر

اينگونه با شما حركت خواهيم كرد

حركت ، از ابتدا تا انتهاي مسير همراه و يار شما در سفر پر مخاطره كسب و كار خواهد بود . ما فقط به تزريق سرمايه نمي انديشيم بلكه در ساير موارد مربوط به كسب و كار نيز با شما حركت خواهيم كرد

ما اين گونه در كنار شما هستيم :

شما را در پيش بيني روند هاي بازار همراهي ميكنيم

همراه شما در توسعه كسب و كار خواهيم بود

بهترين زمان و راهكار خروج از شركت را به شما ارائه خواهيم نمود

مشاور شما در اجراي سيستم هاي نوين

در اختيار گذاشتن شبكه كسب و كار همراه اول و تجربه سال ها مديريت

مشاور حقوقي ،قانوني و ... شما هستيم