شنبه تا چهار شنبه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

021-88675694


فرهنگ سازماني

ما به قله می رسیم اگر هم ترانه باشیم اهمیت کار آفرین و تیم مدیریتی برای ما بسیار بالاتر از خود ایده و طرح می باشد.بنابراین قبل از هر چیز ما به دنبال کارآفرینانی با ویژگی هایی خاص هستیم.

 1)توانایی کار گروهی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 بیا ما چند کس با هم بسازیم                   چو شادی کم شود با غم بسازیم

یکی جانی است ما را شادی انگیز               که گر ویران شود عالم بسازیم
                                                                                                مولانا

ما به دنبال افرادی هستیم که توانایی کار تیمی بالایی داشته باشند و با انگیزه بالا و پشتکاری مثال زدنی برای تحقق اهداف گروه پیوسته حرکت کنند و بتوانند در قالب تیم، امور را جلو ببرند.


2)توانایی بالای اجرایی از نکاتی است که به آن توجه می کنیم.

 به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.
                                             سعدی

ما کارآفرینانی را همراهی می کنیم که توانایی کارکردن بالا و انجام امور در شرایط خاص و تحت فشار کاری زیاد را داشته باشند و نه کسانی که ایده ای را مطرح می کنند و درباره آن فقط صحبت کرده اند.

3)فرهنگ سازمانی ما ثروتمند شدن یک شبه را نمی پذیرد.

 دیر آمده ای مرو شتابان
                                   مولانا

ماهیت کارآفرینی بلند مدت بوده و توسعه پایدار بخش جدانشدنی فرهنگ ما می باشد.ما نمی توانیم افرادی را که به دنبال ثروتمند شدن یک شبه هستند همراهی نماییم.


4)نوآوری و خلاقیت بخش جدایی ناپذیر کارآفرینی می باشد.

 نوبت کهنه فروشان درگذشت                            نوفروشانیم و این بازار ماست
                                                                                               مولانا

ما به دنبال افرادی هستیم که در حوزه کاری خود رهبر و پیشرو بوده و مدلهای کسب و کار خلاق و نوآوری ایجاد نمایند.