شنبه تا چهار شنبه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

021-88675694


حوزه سرمایه گذاری

با توجه به سیاستهای سرمایه گذاری شرکت و لزوم تمرکز بر روی فعالیتهای حوزه خاص، حرکت اول  تمرکز خود را در سرمایه گذاری بر روی بخش های زیر متمرکز نموده است:                                         

       

Investment Verticals