شنبه تا چهار شنبه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

021-88675694


نحوه همکاری

حرکت اول برای سرمایه گذاری در طرح ها و ایده های نوآورانه ابتدا اقدام به ارزیابی طرح در حوزه های فعالیت خود نموده و سپس در صورتی که طرح در حوزه فعالیت حرکت اول بوده و با معیارهای مد نظر نیز همخوانی داشته باشد اقدام به سرمایه گذاری ریسک پذیر از طریق مشارکت خواهد نمود.

معیارهای سرمایه گذاری حرکت اول عبارتند از:

  1. تیم مدیریتی
  2. نوآورانه بودن طرح
  3. اندازه بازار هدف
  4. قابلیت رشد و بزرگ شدن

در صورتی که طرح یا ایده شما با موارد فوق همخوانی دارد اقدام به تماس با کارشناسان ما نموده و ایده خود را با این فرمت ارائه نمایید.