همراه کارآفرینان

 
 کارآفرینی بخش عمده ای از اقتصاد کشورهای پیشرفته را تشکیل داده و از آن به عنوان گرداننده اقتصاد نیز یاد می شود. سرمایه گذاران خطرپذیر در زمینه کارآفرینی بیشترین نقش را در به ثمر رساندن شرکتها و موفقیت آنها دارند و با حمایتهای خود باعث سرعت بالای رشد کسب و کارهای نوپا و موفقیت آنها می شوند. شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به عنوان بازوی سرمایه گذاری همراه اول گام به صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر تحت برند "حرکت اول" نهاده است. 

  

فلسفه سرمایه گذاری حرکت اول

 سرمایه گذاری خطر پذیر حرکت اول بر توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال، و نوآوری توجه ویژه ای دارد. فلسفه ما در حرکت اول عبارت است از:

  • توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق اشتغال زایی 
  • ثروت آفرینی از طریق کارآفرینی و پذیرش ریسک 
  • سرمایه گذاری بلند مدت

 

  ماموریت حرکت اول

حرکت اول،  اقدام به سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی نموده و ماموریت آن عبارت است از:

 

«سرمایه گذاری و پذیرش ریسک در حوزه ICT و از طریق مشارکت در طرح های نوآورانه و ایجاد ارزش از طریق کارآفرینی و توسعه پایدار با استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی کارآمد.»