شنبه تا چهار شنبه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

021-88675694

مرحله 1) قرارداد عدم افشای اسرار 

مهمترین نگرانی کارآفرینان خلاق در جذب سرمایه گذار بدون شک بازگو کردن ایده کسب و کار برای سرمایه گذاران و عدم اطمینان به آنان می باشد. تجربه سالیان حضور ما در کسبو کار نشان می دهد این موضوع بعضا باعث دفن شدن ایده های مناسبی شده است که می توانستند به کسب و کارهای بسیار موفقی تبدیل شوند. در این زمینه قبل از ارائه طرح توسط کارآفرینان با امضاء قرارداد عدم افشای اسرار (و در صورت لزوم سپردن ضمانت های مالی) به شما اطمینان می دهیم که هرگز از به اشتراک گذاشتن اسرار کسب و کار و ایده تان با ما، سوء استفاده نخواهیم کرد.

مرحله 2) برگزاری جلسه حضوری 

در جلسه حضوری ابتدا کارآفرین ایده و طرح خود را برای تیم ارزیابی ارائه خواهد نمود و و پس از بررسی های اولیه و در صورت تائید کمیته ارزیابی، وارد مرحله بعد خواهیم شد.

مرحله 3) ارزیابی موشکافانه  

در صورت تائید طرح توسط کمیته ارزیابی، طرح به مرحله ارزیابی موشکافانه وارد شده و در این مرحله جزئیات طرح به صورت ریز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرحله 4) مذاکرات نهایی و توافق  

در صورت پذیرفته شدن طرح مذاکرات نهایی شکل گرفته و پس از توافق، تفاهمنامه اولیه همکاری شکل می گیرد.

مرحله 5) ممیزی نهایی و سرمایه گذاری

در این مرحله ممیزی نهایی از نظر مالی و حقوقی انجام و سرمایه گذاری انجام خواهد شد.

  اقدامات پس از سرمایه گذاری

سرمایه گذاری هرگز پایان کار نخواهد بود و اقداماتی که پی از انجام سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت، به کارآفرینان در موفقیت در کسب و کار کمک خواهد کرد. ما هرگز قصد اداره شرکت را نخواهیم داشت اما شبکه کسب و کار ما و ارزیابی ها و آنالیزهای تیم توسعه کسب و کار ما، به شما کمک خواهد کرد بهتر بتوانید در رسیدن به اهداف کسب و کارتان موفق باشید. از زمانیکه ما سرمایه گذاری می کنیم تا پایان در کنار شما خواهیم بود.